Styrelse

Monica FalkMonica Falk
Ordförande

Bengt AnderssonBengt Andersson
Vice ordförande

Ledamöter: Kjell Lundström, Vidar Norén, Per Hjort, Mattias Gustafsson, Anders Bjurevall

Suppleanter: Lena Hagelberg, Ingegerd Branting, Helena Eriksson