TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

Pga COVID-19

Lägesförbättring en klubblängd gäller i bunker. När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i lättnadsområdet och spela den från detta lättnadsområde:

••Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. ••Referensområdets storlek mätt från referenspunkten, en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

•• Begränsningar av lättnadsområdets läge: »»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och »»Måste vara i samma bunker. När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Pga Covid-19 så behöver ej spelare använda kratta i bunkern. Detta är valfritt. 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.” Matchspel – förlust av hål Slagspel – Två slag

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR FLENS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds

Out of bounds definieras med vita pinnar.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

Om en boll är i gult pliktområde på hål 8 eller hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med 1 slags plikt:

** Ta lättnad enl. regel 17.1 eller
** som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen. Droppzonen definieras av 4 vita plattor.

Droppzonen är ett lättnadsområde enl. regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

  1. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  3. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  5. Störande inverkan föreligger inte om skador av vildsvin bara ger störande inverkan på spelarens stans.
  6. Grusfyllda dräneringssträngar på spelfältet. Lättnad kommer inte att tillåtas när dräneringar bara berör spelarens stans.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Alla avståndsmarkeringar på banan är oflyttbara.
  2. Elstängslet runt banan är oflyttbart.

c) Organiska delar av banan

  1. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

Beslutade av styrelsen för Flens GK 2020-xx-xx