Styrelsemöte 9 februari 2021

Förutom samtliga styrelsemedlemmar deltog Pia Lyttbacka Larsson, valberedningens ordförande, Annki Johansson, kanslichef, samt Andreas Manninen, banchef. Mötet var digitalt.

* Pia presenterade sig och sina tankar gällande valberedningens arbete.
* Annki informerade om att kursen Golf management som hon deltar i, avslutas vecka 8. Hon framförde önskemål om utökning av bokningstiden att även gälla efter 18.00 för att vi ska få en bättre statistik. Även att det ska gå att boka golfbilar genom GIT. Vi återkommer om det.
* Andreas går utbildning i Behörighet för bekämpningsmedel. Grävning, maskinservice, slipning och semesteruttag är på agendan. Servicegruppen tar bort vass vid hål 17, björkar har avverkats vid 12:an.
* Styrelsen ställer sig positiv till önskemål från medlem att alla medlemmar ska få ta del av enkätundersökningar som görs.
* Vi har sökt och fått 20 000 kronor från Sörmlands Sparbank i coronastöd. Syftet är att bjuda in kommunbor till gratis golfinriktade aktiviteter hos oss på Norrtorp för att göra tillvaron lite ljusare under pandemin.
* Vi har även sökt och fått 3 000 kronor från Riksidrottsförbundet för aktiviteter riktade mot 60+.
* Vi säger ja till en förfrågan från Out-of-Bounds att få dyka efter golfbollar i vatten inom vårt område. Vi får ersättning för det.
* Banguide för 2021 färdigställs.
* Beslöts att fakturering av årsavgifterna sker digitalt via GIT. De som inte har mailadresser får brev som vanligt.
* Kommunen positiv till att köra upp skidspår på banan i samarbete med Andreas.
* Monica tittar på möjligheten att söka bidrag från Arvsfonden för handikappanpassning.
* Ekonomi: Ser något bättre ut än vid samma tid förra året. Vi har ett spännande år med kända högre kostnader än förra året samt en pandemi som påverkar.
* Utbildningskommittén: Tydligare regler vad som gäller för nybörjare som inte har Grönt kort tas fram.
* Tävlingskommittén: Tävlingsprogrammet är klart. Godkändes. Lokala regler ses över.
* MAK: Jobbar med sponsring och hemsidan.
* Seniorkommittén: Seniorgolfen är inbokad onsdagar 8.30-11.00.
* Erbjudande från SGF om att delta i utbildning i jämställdhet 50/50. Förutsätter att hela styrelsen, valberedningen och all tillsvidareanställd personal deltar. Beslut på nästa styrelsemöte.

Medlemsavgifter 2021

 Kategori Avgift Spelrätt
 Förstaårsmedlem3 900 krBehövs ej
 Medlem efter utförd nybörjarkurs på Flens GK1 100 krBehövs ej
Golfäventyretmedlem  300 krBehövs ej
 Junior upp till 17 år  500 krBehövs ej
 Junior 18-21 år1500 krBehövs ej
Medlem 22-25 år2 700 krBehövs ej
Medlem med spelrätt5 300 krKrävs
Andraklubbsmedlem* med spelrätt3 900 krKrävs
Sällanspelare (ingår 4 hel- eller 8 halvgreenfee)1900 krKrävs
 Greenfeemedlem  595 krBehövs ej
 Greenfeemedlem inkl. 2 greenfee1 295 krBehövs ej
Avgift passiva medlemmar med spelrätt  300 krKrävs

Januari: ”Historiskt årsmöte och satsning på info”

FLENS GKs FÖRSTA DIGITALA ÅRSMÖTE är avklarat. Det var historiskt och hade kanske lite barnsjukdomar men i stort sett gick det bra. Stort tack till alla involverade och särskilt till Annki som satte ihop underlaget, Mikael Larsson som var mötesordförande och Amanda Nordlie, RF Sisu Sörmland, som var vårt stöd och som höll i de tekniska bitarna.

BESLUT SOM FATTADES PÅ ÅRSMÖTET:
– Styrelse: Monica Falk, ordförande på ett år; Ordinarie ledamöter på två år: Bengt Andersson, Mattias Gustafsson, Anders Bjurevall. Suppleanter på ett år: Lena Hagelberg; Helena Eriksson; Ingegerd Branting. (Per Hjort, Vidar Norén och Kjell Lundström har ett år kvar.)
– Valberedning på 1 år: Pia Lyttbacka Larsson, ordf; Tage Persson och Margareta Andersson.
– Revisorer på ett år: Ordinarie: Håkan Witting, Christer Malmlöf; Suppleanter: Thomas Rynell, Christina Lindström.
– Beslut om årsavgifter presenteras inom kort på hemsidan liksom årsberättelsen och verksamhetsplanen.
­– Den framtagna Masterplanen för banan kommer att läggas ut på hemsidan under rubriken ”Banan” så att alla får möjlighet att se vad som planeras. Tanken är att bjuda in till ett möte i vår så att man får ventilera alla åsikter.

DET ÄR NU KLART ATT JOHAN THORELL blir vår nya pro. Han kommer att jobba tillsammans med Annki och Jukka på kansliet och i receptionen förutom med allt som ingår i rollen som pro och rycker också in på banan om det behövs.
Dessutom kommer han att börja bygga upp en shop. Det är klart att vi inte på en gång kan få en lika fin shop som Jim har bestått oss med, men om vi alla flitigt handlar och talar om vad vi vill ska finnas så bygger vi tillsammans upp den shop vi vill ha och som det lönar sig att driva.
Johan har inrett en studio med golfsimulator ovanpå annexet där vi kan boka in lektioner eller golfspel på allehanda golfbanor runt om i världen. Inom kort är det tänkt att denna anläggning ska flyttas till nya lokaler i Flen. Vi återkommer på nätet när detta är aktuellt.

JAG HAR TIDIGARE AVISERAT att vi jobbar på att bli bättre när det gäller information och kommunikation. Vi har påbörjat det arbetet även om det inte ännu har märkts i någon högre grad. Exempelvis kommer hemsidan att genomgå en ”make over”. Huvudtanken med hemsidan är att den ska bli mer statisk. Materialet ska i första hand rikta sig till greenfee-gäster men också serva oss med ett bredd medlemsmaterial. Ambitionen är att den ”nygamla” hemsidan sjösätts i god tid före säsongstarten. Vår medlem Gösta Elmquist håller i det arbetet.
Han kommer under våren också att ansvara för ett nyhetsbrev som sänds till samtliga medlemmar med e-post. Han behöver hjälp att samla in nyhetsnotiser från alla delar i verksamheten, exempelvis banan, administrationen, pro, shop och restaurang. Mer information kommer i första nyhetsbrevet. Jag fortsätter att skriva ordförandebrev och Annki håller i vår FB-sida.
Önskemål och synpunkter angående kommunikation och information tar vi naturligtvis tacksamt emot. Mailas till info@flensgk.se .

VI FÖRSÖKER NU TILLSAMMANS – styrelse, kommittéer och personal – att nå ut bredare till allmänhet och företag och har sökt lite projektmedel för att jobba mer aktivt med detta. Men toppen om alla kan hjälpas åt att motivera vänner och bekanta att börja med denna fantastiska aktivitet som golf är. Googla gärna på ”Golf förlänger livet” för att få bra argument. Och känner du någon företagare som kan tänkas vilja bli samarbetspartner så tar vi tacksamt emot alla tips och idéer. Vi kommer tydligare än tidigare lyfta fram alla som samarbetar med oss så att vi, alla medlemmar, vet vilka de är och kan nyttja deras tjänster vid behov.

KANSKE KÄNNS GOLFSPELET AVLÄGSET när årets faktura kommer. Men tiden går fort och snart är det dags. Förhoppningen är att det även i år ska bli ett fint golfår. Vi laddar i alla fall för fullt så att allt ska vara så bra som möjligt när vi öppnar banan och släpper ut alla ystra golfspelare. Och sedan hoppas vi förstås att pandemin ger vika och att vi kan umgås i grupp, äta på restaurangen och delta i alla aktiviteter utan restriktioner. Håll i och håll ut!

Monica

Vi önskar eder alla…..

EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Julmarknad

November: “Fortsätt svinga och håll dig i form”

JA, DÅ ÄR DET BARA ATT KONSTATERA att golfsäsongen med ordinarie spel på banan är slut. Men vi kan fortsätta att motionera och hålla svingen igång med vinterspel på vintergreener när vädret så tillåter och i ”Golfladan” på annexets övervåning hela vintern. Och självklart ska vi ta alla tillfällen i akt för att hålla oss i form på olika sätt så att vi är friska och alerta till säsongen 2021. När nu världen och även Sverige har drabbats av andra vågen av covid 19 är det viktigt att vi tar det på allvar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har du ett ärende till kansliet är det fint om du ringer i förväg. Kolla på hemsidan för att se när personalen är på plats.

 Ja, ett konstigt år är det och vi är väl alla tacksamma för att vi har haft golfen att tillgå. Här kommer nu lite aktuell information.
Banpersonalen kommer en tid framöver att fortsätta den påbörjade ”invintringen” och sedan jobba med reparationer och service av maskinerna. Säsongsanställda har slutat och ordinarie personal tar ut semester och övertid under lågsäsong. Skötsel av rastplatsen vid Stenhammar skans och vid Gnallen måste skötas året runt vardag som helg och där hjälper frivilliga till. Ger oss värdefullt tillskott i kassan.
Kanslipersonalen jobbar tillsammans med styrelsen och kommittéordföranden med bokslut, verksamhetsberättelser, budget och verksamhetsplaner. Annki går utbildningar inom det administrativa golfområdet vilket kommer att medföra många värdefulla nya kunskaper och idéer till gagn för verksamheten.
Styrelsen och kommittéerna summerar säsongen och planerar inför framtiden. MAK = kommittén som jobbar med information och marknadsföring har i samarbete med styrelsen inlett ett arbete med att förbättra informationen, såväl internt som externt. Lokaler ses över och förändringar är på tal för att effektivisera verksamheten.
Servicegruppen fortsätter sitt mycket uppskattade underhålls- och förbättringsarbete runt omkring och lite överallt.
Glädjande är att vi kan fortsätta samarbetet med vår krögare Stefan.

”Svensk Golf mot 2024” är namnet på golfens verksamhetsplan som med all sannolikhet tas på SGF:s årsmötet i november. Indelas i: Verksamhet för klubben; Verksamhet för spelaren; Golfen i samhället; Verksamhetsstöd. Ett antal prioriterade områden har lyfts fram: 1) Organisation och ekonomi; 2) Jämställdhet och inkludering; 3) Bättre spelupplevelse; 4) Digitalisering; 5) Bättre idrottslig verksamhet; 6) Rekrytera och behålla; 7) Golfens hållbarhetsarbete. Det har vi förstås att förhålla oss till när vi planerar framåt.

Vill du vara med och tänka framåt i vår ambition att ständigt förbättra vår verksamhet? Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller till kansliet. Just nu letar vi efter några som vill starta medlemskommittén igen och även herrkommittén behöver bemannas. När det gäller årsmötet är det planerat till lördagen den 23 januari. Om och hur det går att genomföra får vi återkomma till.

Till stöd för klubbarnas verksamhet har SGF ett antal anställda som finns till för oss ute i klubbarna. Vår klubbrådgivare Tony Mullborn har nu sammanställt resultatet av medlemsundersökningen Players 1st. Som vanligt finns där både ris och ros som analyseras och tas tag i. Här är ett axplock ur undersökningen:
2020 har varit ett rekordår för golfen i Sverige och även för oss i Flens GK. Lite statistik:  Vi är 813 aktiva medlemmar i klubben vilket ligger på ungefär samma nivå som tidigare.  Vi är fler kvinnor (29,4 %) än riksgenomsnittet (26,9 %). På juniorsidan (8,9 %) ligger vi tyvärr under riksgenomsnittet (11,5 %). Det har spelats 46 % fler ronder än 2019 (= totalt 23 443), riksgenomsnittet ligger på 39 %. Medelhandikappet i klubben ligger på 26,45 (25,1 för riket) och medelålder är 54,7 (i riket 48,6).
Med andra ord har vi lite att fundera på och jobba med tills det är dags att öppna banan igen. Och visst längtar vi dit!

Monica

Banan öppen i helgen! Söndag den 1 nov är sista dagen för säsongen!

Hej alla härliga golfare!

Idag torsdag har vi banan stängd så hoppas vi den hinner torka upp en del då vi satsar på att ha den öppen nu i helgen!

Då önskar vi alla hjärtligt välkomna till våra sista öppna dagar på Flens fina golfbana.

Söndag är alltså sista dagen för säsongen, så meddelar vi när vinterbanan öppnas!

Välkomna önskar vi alla på Flens Golfklubb

Banstatus

Nu har vi haft banan tillfälligt stängd ett tag pga regnigt väder och en väldigt blöt bana.

Men från och med Fredag 30/10 t.o.m. Söndag 1/11 öppnar vi banan för en sista chans att hinna med en avslutningsrunda innan vi stänger helt. Det vill säga att banan är stängd för året från Måndag 2/11.

Tänk på att banan fortfarande är extremt blöt och kommer att fortsätta vara under helgen därav går det inte att köra golfbil. Gå försiktigt och undvik att gå och spela i för branta slänter. Vissa bunkrar är vattenfyllda så dom är tagna ur spel. Viktigast av allt är att laga nedslagsmärken som lätt blir rätt stora nu när det är så mjukt.

Mvh

Banchef Andreas med personal

Banan tillfälligt stängd!


Från i torsdags, den 22oktober, har vi fått stänga vår fina bana då det är alldeles för blött för att klara slitage från golfspel.

Vi hoppas på bättre väder så vi kan få öppna den några dagar till innan säsongen är helt slut för i år.

Vi kommer hålla er uppdaterade på vår hemsida och fb. Så håll utkik där!

Mvh/

Banchef Andreas med personal

Veckans schema banan

Denna vecka fortsätter vi med luftning. Fairway har påbörjats men vi har ej hunnit sätta igång med tees ännu, och med veckans förmodade dåliga väder så kan det bli svårt att komma igång med det förrän framåt slutet på veckan.

Blir vädret så blött som det sägs kan det även bli så att vi tillfälligt stänger banan helt en till ett par dagar så alla är medvetna om det.

Mvh

Banchef Andreas med personal