Annki får rivstart som kanslichef

– Syns vi inte så finns vi inte. Därför är marknadsföring en av de viktiga punkterna i mitt framtida jobb.
Det säger Annki Johansson, ny kanslichef på Flens Golfklubb.

En hektisk höst ligger framför henne. I skuggan av coronan ska hon studera klubbens aktiviteter, lära och planera för den framtida verksamheten. Första uppgiften var att flytta arbetsbord och dator från kontoret till receptionen. Hon vill leva som hon lär och då gäller det att synas.
– Jag sätter kundmötena högst på arbetslistan tätt följt av marknadsföringen på Facebook och hemsidan. Men innan jag på allvar djupdyker i detta måste jag lära mig mer om den dagliga verksamheten.
Det inbegriper att exempelvis ha morgonmöten med kansli, bana och kanske restaurang, studera hur prova på-dagar och familjedagar genomförs och ta del av de enkätsvar som greenfeegäster lämnar efter besök på banan.
Annki kommer till klubben med en bakgrund som inrymmer erfarenheter från framför allt serviceyrken.
– Det är något jag tror kommer att vara till nytta här i klubben. Just nu känns allt väldigt spännande och ganska hektiskt. Snart går vi in i vinterperioden och då hoppas jag det blir mer tid för planering inför nästa säsong, säger hon.