Annki fick rivstart som kanslichef

– Syns vi inte så finns vi inte. Därför är marknadsföring en av de viktiga punkterna i mitt framtida jobb.
Det säger Annki Johansson, kanslichef på Flens Golfklubb.

En hektisk höst pågår. I skuggan av coronan studerar hon klubbens aktiviteter, lär och planerar för den framtida verksamheten. Första uppgiften var att flytta arbetsbord och dator från kontoret till receptionen. Hon vill leva som hon lär och då gäller det att synas.
– Jag sätter kundmötena högst på arbetslistan tätt följt av marknadsföringen på Facebook och hemsidan. Men innan jag på allvar djupdyker i detta måste jag lära mig mer om den dagliga verksamheten.
I höst har hon därför haft morgonmöten med kansli, bana och restaurang, studerat hur prova på-dagar och familjedagar genomförts och tagit del av de enkätsvar som greenfeegäster lämnat efter besök på banan.
Annki kom till klubben med en bakgrund som inrymmer erfarenheter från framför allt serviceyrken.
– Det är något jag har nytta av här i klubben. Nu går vi in i vinterperioden och då hoppas jag det blir mer tid för planering inför nästa säsong, säger hon.