November: “Fortsätt svinga och håll dig i form”

JA, DÅ ÄR DET BARA ATT KONSTATERA att golfsäsongen med ordinarie spel på banan är slut. Men vi kan fortsätta att motionera och hålla svingen igång med vinterspel på vintergreener när vädret så tillåter och i ”Golfladan” på annexets övervåning hela vintern. Och självklart ska vi ta alla tillfällen i akt för att hålla oss i form på olika sätt så att vi är friska och alerta till säsongen 2021. När nu världen och även Sverige har drabbats av andra vågen av covid 19 är det viktigt att vi tar det på allvar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har du ett ärende till kansliet är det fint om du ringer i förväg. Kolla på hemsidan för att se när personalen är på plats.

 Ja, ett konstigt år är det och vi är väl alla tacksamma för att vi har haft golfen att tillgå. Här kommer nu lite aktuell information.
Banpersonalen kommer en tid framöver att fortsätta den påbörjade ”invintringen” och sedan jobba med reparationer och service av maskinerna. Säsongsanställda har slutat och ordinarie personal tar ut semester och övertid under lågsäsong. Skötsel av rastplatsen vid Stenhammar skans och vid Gnallen måste skötas året runt vardag som helg och där hjälper frivilliga till. Ger oss värdefullt tillskott i kassan.
Kanslipersonalen jobbar tillsammans med styrelsen och kommittéordföranden med bokslut, verksamhetsberättelser, budget och verksamhetsplaner. Annki går utbildningar inom det administrativa golfområdet vilket kommer att medföra många värdefulla nya kunskaper och idéer till gagn för verksamheten.
Styrelsen och kommittéerna summerar säsongen och planerar inför framtiden. MAK = kommittén som jobbar med information och marknadsföring har i samarbete med styrelsen inlett ett arbete med att förbättra informationen, såväl internt som externt. Lokaler ses över och förändringar är på tal för att effektivisera verksamheten.
Servicegruppen fortsätter sitt mycket uppskattade underhålls- och förbättringsarbete runt omkring och lite överallt.
Glädjande är att vi kan fortsätta samarbetet med vår krögare Stefan.

”Svensk Golf mot 2024” är namnet på golfens verksamhetsplan som med all sannolikhet tas på SGF:s årsmötet i november. Indelas i: Verksamhet för klubben; Verksamhet för spelaren; Golfen i samhället; Verksamhetsstöd. Ett antal prioriterade områden har lyfts fram: 1) Organisation och ekonomi; 2) Jämställdhet och inkludering; 3) Bättre spelupplevelse; 4) Digitalisering; 5) Bättre idrottslig verksamhet; 6) Rekrytera och behålla; 7) Golfens hållbarhetsarbete. Det har vi förstås att förhålla oss till när vi planerar framåt.

Vill du vara med och tänka framåt i vår ambition att ständigt förbättra vår verksamhet? Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller till kansliet. Just nu letar vi efter några som vill starta medlemskommittén igen och även herrkommittén behöver bemannas. När det gäller årsmötet är det planerat till lördagen den 23 januari. Om och hur det går att genomföra får vi återkomma till.

Till stöd för klubbarnas verksamhet har SGF ett antal anställda som finns till för oss ute i klubbarna. Vår klubbrådgivare Tony Mullborn har nu sammanställt resultatet av medlemsundersökningen Players 1st. Som vanligt finns där både ris och ros som analyseras och tas tag i. Här är ett axplock ur undersökningen:
2020 har varit ett rekordår för golfen i Sverige och även för oss i Flens GK. Lite statistik:  Vi är 813 aktiva medlemmar i klubben vilket ligger på ungefär samma nivå som tidigare.  Vi är fler kvinnor (29,4 %) än riksgenomsnittet (26,9 %). På juniorsidan (8,9 %) ligger vi tyvärr under riksgenomsnittet (11,5 %). Det har spelats 46 % fler ronder än 2019 (= totalt 23 443), riksgenomsnittet ligger på 39 %. Medelhandikappet i klubben ligger på 26,45 (25,1 för riket) och medelålder är 54,7 (i riket 48,6).
Med andra ord har vi lite att fundera på och jobba med tills det är dags att öppna banan igen. Och visst längtar vi dit!

Monica

Ordförandebrev september

VI FICK UPPLEVA en sommar som inte var lik någon annan sommar och som vi inte hade kunnat föreställa oss eller kunnat planera för. Men vi har tagit oss igenom allt och mycket har ju varit oväntat positivt för golfen och då också för vår klubb.
Att ha idéer och visioner om framtiden är naturligtvis ett måste när man ansvarar för en verksamhet. Därtill kommer planer och aktiviteter som tar oss framåt inom de ramar, ekonomiska och personella, som står till förfogande. Till vår hjälp har vi alla medlemmar som ibland ger förslag och idéer som styrelsen har att ta ställning till.

* Ett exempel är frågan hur vi ska bli bättre på att informera medlemmarna. Vi har i dag tre informationsvägar: Hemsidan, Facebook och anslagstavlorna i klubbhuset. Nytt på hemsidan är styrelsens återkommande kortfattade information under rubriken ”Aktuellt”. Dessutom kommer banchefen inom kort att utöka sin rapportering om vad som händer på banan med en nyhetsnotis varje vecka. På hemsidan finns även en länk till klubbens Facebooksida som fylls med notiser och bilder om banan, tävlingar, nybörjarkurser och träning. Och jag skriver ordförandebrev med en viss kontinuitet som förut. Och så glöm inte att hålla koll på anslagstavlorna i klubbhuset där du hittar resultatlistor, tävlingsinformation, lokala banregler med mera.

* Så välkomnar vi Annki Johansson som är vår nya kanslichef efter Marcus som har beslutat att gå vidare i sitt yrkesliv. Annki kommer precis som Marcus att dela sin tid mellan receptionen och kansliet. Inom kort kommer en kortfattad presentation av Annki på hemsidan. Vi får tänka på att det är mycket att sätta sig in i för henne och att vi alla får hjälpas åt att skapa en fin arbetsmiljö för henne och Jukka i våra allmänna utrymmen. I överlappningen har flera medlemmar ställt upp ideellt för att hjälpa till i receptionen (stort tack till er!) så nu har vi några fler som kan rycka in vid behov.  

* När det gäller pro efter Jim, som flyttat hem till Skottland och just nu befinner sig i karantän i sitt hem efter sejouren i Sverige, pågår diskussioner med Johan Thorell om hur vi ska forma framtiden inom tränings- och utbildningssfären.

* För några år sedan gjorde vi rejäla investeringar i maskinparken som då lämnade mycket övrigt att önska. Med hjälp av de nya leasade maskinerna och under Andreas Manninens ledning har banan, som vi alla vet, utvecklats positivt. Vartefter leasingavtalen går ut måste vi ta ställning till om vi ska lösa in maskinerna eller lämna tillbaka dem och leasa nya. Just nu har en fairwayklippare varit aktuell och styrelsen har beslutat att lösa in den för 35 000 kr plus moms. Huruvida vi till det behöver leasa en ny är något vi får ta ställning till framöver.

* Pandemin har påverkat oss alla. För golfens del har det som vi alla vet inneburit ett rejält uppsving med välfylld bana och många nya medlemmar som vi hälsar hjärtligt välkomna till oss. Inför bokslutet som vi har den sista oktober håller styrelsen kontinuerligt koll på statistik och ekonomi och det ser bra ut. Mer information kommer när vi har hela bilden klar.

* Stefan Smielkiewicz i restaurangen har jobbat på och har trots pandemin kunnat hålla fanan högt. Vi får verkligen lovorda honom för den goda maten och den kvalitet han håller! Med högklassiga råvaror och hans eget kunnande har vi kunnat avnjuta läckerheter hela sommaren. Dock är önskemålet att fler golfare tar tillfället i akt och stannar en stund och äter lunch i goda vänners lag eller köper med sig mat hem. Och har vi något att fira så är golfrestaurangen det absolut bästa stället! Vi måste alla hjälpa till att möjliggöra vårt fortsatta samarbete och hoppas att nästa säsong inte ska påverkas så mycket av den pandemi som vi tycks få leva med längre är vi hade trott.

* Kiosken har varit obemannad hela säsongen på grund av pandemin. Tyvärr har den utsatts för stölder på kvällar eller nätter när vi har låtit varor stå framme för golfare som går ut sent eller tidigt. Det har gjort att vi måste plocka in allt i samband med att personalen går hem.

* När Johan Thorells mentor Ingela Thisén, pro på Lidingö GK och känd som en av de proffs som medverkar med råd och tips i Svensk Golf, var i Flen härom veckan för utbildningsdag tillsammans med Johan sa hon: ”Fattar ni vilken fantastisk anläggning ni har? Förstår ni vilken underbar miljö ni befinner er i? Här är helt sagolikt! Här vill man bara vara!”
Och ja, man kan bara hålla med, eller hur?

Ha en trevlig golfhöst!
Monica Falk

Ordförandebrev juni

Annorlunda, är kanske det ord som bäst beskriver den tid vi lever i nu. Förutom allt hemskt som corona/covid 19 har fört med sig har golfen i hela Sverige fått ett rejält lyft. Det betyder att det mest anmärkningsvärda och positiva annorlunda för oss i Flens GK är att det har varit massor med golfare ute på vår fina bana, såväl vardag som helg. Vi har också nya medlemmar som vi hälsar välkomna och nybörjar- och medlemsträningen med Johan pågår för fullt.

Tyvärr har vi haft och förmodligen fortfarande har, problem med bollarna vid rangen. Några av problemen: massor med bollar har försvunnit (troligen har de tagit sig utanför länsen i blåsten) och bollmaskinen har hakat upp sig, ibland på grund av att man lägger i polletter istället för mynt. Som alla förstår är det såväl intäkter som går förlorade som att det skapar irritation när det här strular.  Naturligtvis jobbar vi på att lösa alla problem. Vi plockar de bollar som finns och några alerta medlemmar kommer att åka ut och leta bollar i runt omkring i sjön. Vi har också beställt och fått nya bollar och översyn av länsen görs.

Som ni har noterat har vi obemannat i kiosken i år. Det beror på att vi inte har fått sommararbetande ungdomar genom kommunen och att våra äldre medlemmar som brukar bemanna kiosken i helgerna inte kan göra det på grund av corona. Tyvärr har vi drabbats av stölder kvälls- eller nattetid vilket gör att vi måste plocka in allt när personalen går hem på eftermiddagen.

Jim kommer äntligen loss ifrån Skottland och räknar med att anlända till Flen under veckan efter midsommar.

Glädjande är att tävlingsverksamheten kommer igång igen, men med restriktioner. Alla restriktioner i övrigt fortsätter att gälla: Flaggan får inte lyftas, inga krattor i bunkrarna – vi har infört en tillfällig lokal regel att man får placera bollen inom en klubblängd i bunkern eftersom det förekommer djupa skoavtryck (man ska ändå försöka släta ut sina avtryck med skon eller klubban) se anslaget tillfälliga regler i klubbhuset så att du vet vad som gäller. Och vi håller förstås avstånd och stannar hemma om vi känner oss krassliga. Senior, dam- och herrgolf har ju pågått med restriktioner och troligen blir det samma upplägg säsongen ut. Om det blir förändringar så kommer det att meddelas.

Glädjande är även att Stefan i restaurangen troligtvis kommer att få efterlängtat alkoholtillstånd i nästa vecka!

Jag vill så här avslutningsvis återigen påminna om att det är vi, alla medlemmar som genom Flens GK äger anläggningen med bana och fastigheter. Det betyder att det är vi, alla medlemmar och inga andra, som är de som kan få anläggningen att blomstra, naturligtvis tillsammans med vår personal. Vi är många som helt ideellt bidrar på olika sätt. Nu söker vi dig som vill och kan komma med i gänget. Just nu är det trimning av diken och kanter mot hinder och stenar samt beskärning av vass som står på agendan. Hör av dig till Göran 073-0232964 eller Helena 070-3264386 Eriksson. Det går också bra att höra av sig till mig 072-2108882 med tankar och idéer.

Så ser vi fram emot en annorlunda sommar med mycket golf!

Mvh

Monica

Ordförandebrev april

Vilken tur att vi har golfen i dessa märkliga tider! Och att vi, till skillnad från hur det är i många andra länder, får spela golf. Då är det förstås oerhört viktigt att vi sköter oss så att vi inte riskerar att myndigheterna ändrar sig.

Det är verkligen glädjande att se att vi är så många som tar tillfället i akt och går ut och spelar. Jag brukar roa mig med att räkna antalet bokningar per dag! Det betyder också att det kan bli lite trångt på banan, vilket vi inte är riktigt vana vid, och då är det förstås extra viktigt att vi, förutom coronarestriktionerna tänker på de vanliga uppförandekoderna som gäller för golfen. Vi har noterat att det behövs påminnelser så läs nedan.

Shop och reception öppnar med reducerade tider på grund av att vi håller nere bemanningen något. Jim sitter fortfarande fast i Skottland, men förhoppningen är att han ska kunna komma i slutet av maj. Emma Rasmusson kommer att dela sin tid mellan receptionen och restaurangen och i övrigt tar Marcus hand om allt så det är tufft för honom. Jukka finns på plats i kansliet. Johan Thorell tar hand om all träning och jobbar även på banan. Kiosken öppnar, men är tills vidare obemannad. Och en massa frivilliga krafter jobbar på så allt är under kontroll även om det är tufft.

När det gäller städning så gäller det att vi alla hjälps åt att hålla snyggt där vi kan och inte smutsa ner i onödan. På toan kan man göra som på flyget – torka rent med sin pappershanduk i handfatet och sedan på golvet om det har droppat (herrarna). Och tvätta och sprita händerna. Under den här perioden ber vi våra hemmaspelare att inte använda duscharna i klubbhuset så blir det lättare att hålla rent och undvika smittspridning.

Gällande träning och nybörjarkurser är vi priviligierade så till vida att vi har två instruktörer, Jim vår mångårige pro, och Johan som nu går andra året på sin högre tränarutbildning. Jim sitter som sagt fast i sitt hem och under tiden tar Johan hand om all träning. Inom kort kommer information på hemsidan om nybörjarkurser, träning för juniorer (börjar den 5 maj), grupp och enskild träning. Vi har redan avverkat två nybörjarkurser och efterfrågan är stor så det blir minst en till i maj, den första den 11 maj, nu till ordinarie pris.

Den 2 maj är det greppbytardag mellan 10.00 – 14.00 nere vid rangen. Golfäventyret är redan igång. Glada nyheter är att juniortävlingar nu är tillåtna.

Seniorgolfen startar som planerat den 29 april och damgolfen den 4 maj med restriktioner som har meddelats. Herrgolfen kör igång den 6-7 maj. Och som bekant är alla klubbtävlingar inställda.

Viktigt nu att vi ser till att gynna vår egen verksamhet, vi vet inte hur säsongen utvecklas, kommer vi få arrangera tävlingar, får vi intäkter genom greenfee, hur går det med sponsringen, ja, frågetecknen är många. Flera golfklubbar har permitterat anställda, men vi har en väldigt låg bemanningsgrad så det finns ingen möjlighet att minska den planerade bemanningen på banan.  Med tanke på tillströmningen av nya golfare och antalet spelare på banan så kanske allt utvecklar sig riktigt bra, vem vet? Vi håller kontinuerlig koll på verksamheten. Och så har vi ju fått en suverän krögare, Stefan, som ger allt för att vi ska få god mat och trivas!

Och nu kommer här lite komihåg/tjat på förekommen anledning: Tänk på att: alltid laga ditt nedslagsmärke på green, alltid lägga tillbaka uppslagen torva, spela effektivt och ha en blick bakåt och släppa igenom bakomvarande parti om det uppstår väntan, alltid vara högst 4 spelare i varje boll. Fimpar och snuspåsar tar du hand om själv. Rökning är enligt lag förbjuden inomhus, på utomhusserveringar och vid entréer. Man får helt enkelt gå en bit bort från klubbhuset (eller varför inte försöka ta tag i det där med att sluta, vilket är en särskilt bra idé i dessa tider). Och naturligtvis ha koll på om det finns arbetare på banan och invänta signal från dem innan du slår. Som bekant får vi inte använda krattor i bunkrarna just nu men det gäller fortfarande att vi ska snygga till efter oss fast nu med fötterna eller klubban. Och som sagt, noggrant följa de restriktioner som gäller under coronapandemin – håll avstånd (är lite dåligt ibland), tvätta och sprita händerna ofta, håll dig hemma om du känner dig det minsta dålig. Och tvätta händerna!!!

Håll koll på hemsidan och Facebook där uppdateringar kommer om vad som gäller.

Njut av friheten på golfbanan!

 

Ordförandebrev mars

Ingen kunde väl föreställa sig att världen skulle kunna förändras så snabbt. Nu är det bara att göra allt för att så fort som möjligt få framtidstro och glädje tillbaka. Där har vi golfare i alla fall ett visst försprång genom att golfen är en utomhusaktivitet. Och att golf är hälsofrämjande. I många länder är golfspel förbjudet under coronapandemin. I Sverige är det än så länge tillåtet dock med restriktioner. ”Coronaviruset ger uppsving för golfen”, läser vi i media, ”social distansering kombinerat med idrott kan vara knepigt. Men golfen är coronakompatibel.” Banan öppnar den 1 april. Kolla hemsidan vad som gäller.

 • Vi måste nu tänka på att hålla oss friska och att möjliggöra att vi kan spela golf även under rådande omständigheter. Svenska golfförbundet går kontinuerligt ut med information som också finns påhttps://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/ och vi håller oss förstås uppdaterade. Det betyder i nuläget att vi kan spela golf men med några restriktioner. Vi bör inte samlas i stora grupper, vi ska tänka på att hålla avstånd och ha god hygien. Och vi får inte lyfta flaggan och inte byta scorekort.  Att hålla oss hemma och visa hänsyn till andra om vi känner oss hängiga är väl egentligen så som vi bör göra utan hotet från coronaviruset. Men nu är det extra viktigt. Nu har det också kommit restriktioner när det gäller tävlingsspel, i första hand perioden 30 mars-30 april. Vi får ta ställning till hur vi hanterar det.
 • Banan öppnar den 1 april. Vi håller dock receptionen/shopen stängd tills vidare. Obs! Alla ronder mellan 06.00 och 18.00 ska förbokas via GIT eller via telefon på 0157-157 70. Vet du inte hur man gör när man bokar i GIT fråga en kompis eller kanslipersonalen. Eventuella greenfeegäster kan betala via swish eller kontant genom att lägga pengar i kuvert som stoppas i svarta brevlådan.
 • Kanslipersonalen är på plats men vi håller dörren stängd. Har man den minsta känning av symtom som kan likna covid19 ska man stanna hemma. Vill man komma i kontakt med kansliet går det bra att maila info@flensgolfklubb.seeller ringa 0157-157 70.
 • Seniorgolfens och damgolfens upptaktsmöten ställs in. Mer information kommer.
 • Vår nya krögare, Stefan, får tyvärr börja i en rejäl uppförsbacke. Han är dock vid gott mod och ser samarbetet med oss i ett långsiktigt perspektiv. Mer information kommer.
 • Jim sitter fast i Skottland och vi vet inte när han kan komma. Viktigt nu att vi är på tårna och erbjuder nybörjarkurser i samband med att det kommer en ny Grönt kortutbildning och att golfen fortfarande tillåts vilket kan betyda att fler kan tänka sig att börja spela. Vi går därför ut och erbjuder nybörjarkurs med aprilrabatt som Johan Thorell tar hand om, anmälan till kansliet. Johan erbjuder även golflektioner, kontakta honom på johan.thorell.golf@gmail.com. Förhoppning är att Jim kan komma under våren och då går vi ut med ny information.
 • Det är inte bara på banan som våra ideella krafter har jobbat i vinter. Vi har fått nya toaletter inklusive installation skänkta av Mählqvist rör. Därtill klinkers på golven skänkta av Edlunds Bygg som pappa Östen Edlund lagt in (inte alla seniorer som kan krypa omkring på golvet och sedan dessutom ta sig upp igen!). Stort tack för det och tack till alla andra som har fixat allt annat så att det är fräscht och fint där och i restaurangen! Tack också till alla som kom när vi hade vår städdag, det snabbade på öppnandet av banan. 

I dessa dystra tider är det extra härligt att kunna längta och njuta av vår fina bana med Agneta Riddars video från förra sommaren. Finns på vår hemsida. Klicka på länken ”Följ med ut på banan” och sedan i texten under bilden på Facebook. Eller titta direkt på facebook.

Var rädda om er!

/Monica Falk

Ordförandebrev februari

Visst blåser det snålt lite då och då och det är inte alltid så lockande att bege sig utomhus, men våren och sommaren nalkas och därmed golfsäsongen 2020.

Förts en rättelse från brevet som gick ut med fakturorna – klubbresan blir i juni och inget annat! Närmare bestämt den 4-5 juni. Mer information kommer på hemsidan.

Och så ett mycket positivt besked – vi har fått nya krögare! Det är Per på Malmköpings Värdshus som tillsammans med sin kollega Stefan tar över restaurangen. Vi har i skrivande stund inte signerat kontraktet så mer information kommer. De är varmt välkomna och vi får förstås alla hjälpas åt så att de vill stanna kvar flera säsonger.

Kommittéerna jobbar för fullt även under vintern.
Tävlingskommittén (samordnare Gunilla Hedberg) har lagt ut tävlingsprogrammet på hemsidan så nu är det bara att planera sommaren efter det. Det är inte bara roligt att tävla och träffa trevliga spelare i bollen man går i, tävlingsavgifterna är också en viktig inkomstkälla för klubben eftersom våra tävlingssponsorer står för priserna. Så kom igen nu alla som inte vågar eller vill tävla och alla andra som har förstått tjusningen med det hela!

Marknadskommittén (ordf. Maria Sturén) har, förutom att planera vår klubbresa fokus på mässan Bygga, Bo, Hälsa som sker lördagen den 25 april på Hammarvallen. Och så har alla sponsorer vars avtal ska förnyas fått besök. Och – till er alla – kommer ni på någon potentiell sponsor så ta kontakt med kansliet, Ingegärd Branting eller mig.

Seniorkommittén (ordf. Bengt Andersson) bjuder in till upptakt den 7 april och Damkommittén (ordf. Lena Hagelberg) den 14 april. Kolla på hemsidan för mer information.

Utbildningskommittén (ordf. Anders Bjurevall) planerar för fullt med anledning av den nya Grönt kort utbildningen och annat.

Bankommittén (ordf. Mattias Gustafsson) har sett till att vi har hyrt en grävmaskin som vår egen Lars Flink har grävt och dikat ut på olika ställen med på hela banan. Förbättringar och förändringar har skett lite här och där som ni kommer att upptäcka när ni äntligen får komma ut igen. Det har också diskuterats en förändring på hål 17, men det kommer inte att hända något i år – kanske något prova-på alternativ för att testa idéerna, men det återkommer vi i så fall om.

Barn- och ungdomskommittén (ordf. Emma Rasmusson) har redan satt igång inomhusträningen för de minsta och även juniorerna tränar i vår nya inomhusstudio. Se nedan.

Servicegruppen under ledning av Göran Eriksson och Alf Andersson och Helena Eriksson (damerna) är de som mest har varit i farten som vanligt. Det skulle ta hela ordförandebrevet i anspråk om jag skulle räkna upp vad de har gjort så det får ni själva upptäcka! Och de håller fortfarande på förstås!

 

Spännande nyhet! För att komma i form inför säsongen så kan man numera träna i vår träningsstudio uppe på annexet i den sk. ”Ladan”. Där har Johan Thorell med hjälp av några händiga medlemmar r inrett en träningsstudio. Kolla hemsidan för mer information.

Och vill man gå ut på banan så finns ju våra vintergreener att spela tills vi äntligen öppnar banan när väder och vind tillåter!

 

Ordförandebrev oktober

Oj, så fort det gick! En fantastisk golfsommar har det varit och mycket golf har det spelats såväl av oss hemmagolfare som av greenfeegäster från olika håll och kanter! Mycket beröm har östs över oss när det gäller banan. ”Jag måste bara komma in och berömma er bana, den bästa jag har spelat i sommar” sa en gästspelare när jag råkade stå i entrén. ”Era greener är ännu bättre än Katrineholms”, sa en greenkeeper på besök. Ja, det är bara några röster och jag hoppas att alla vi hemmaspelare förstår att uppskatta det jobb som läggs ner av våra banarbetare med banchef Andreas i spetsen och också är stolta över vår fina bana.

 • Det är många delar som behövs för att vi ska kunna hålla den standard vi har. En del är att vi har tagit på oss att sköta rastplatserna vid Stenhammar skans. Det inbringar goda intäkter. Men det innebär också att vi måste vara där varje dag året runt. Under säsong sköter banpersonalen om det alla dagar. Under vintern sköter de om det under vardagarna och Mattias Gustavsson på lördagarna, men nu behöver vi hjälp av frivilliga när det gäller söndagarna. Det är inte så svårt och det tar inte lång tid, säger Mattias. Intresserade kan ta kontakt med mig eller kansliet så får ni veta mer.
 • Jussi som jobbat i reception och kansli går nu vidare till andra uppdrag och vi tackar för den tid han har varit hos oss och önskar honom lycka till.
 • Som ni säkert vet har Svenska Golfförbundet sålt tidningen Svensk Golf till Egmond förlag. Till och med nummer 3 2020 ingår tidningen i den avgift som vi betalar till Svenska golfförbundet men sedan blir det en prenumerationstidning. Vi erbjuds nu som medlemmar i Flens Golfklubb att prenumerera för resterande 6 nummer 2020 till en summa av 239 kr (ordinariepris 399). Klubben får 40 kr per prenumeration så det är förstås bra om det blir många prenumeranter. Man anmäler sig själv på https://www.dintidning.se/SG9621
 • Ni som hyr skåp tänk på att tömma dem. Visserligen kommer dörren att vara stängd men såväl tjuvar som möss kan lätt ta sig in.
 • Damerna bjuder nu även in herrarna till Golfjympa med Lena Hagelberg onsdagar kl. 16.30 – 17.30 i det s.k. bordtennisrummet på Hammarvallen. Anmäl dig till Lena på messenger, mail eller telefon hagelberg@edu.flen.se  tel. 070-4411062. Blir vi många byter vi lokal. Kostnad: 100 kr/termin.
 • Lika bra att påminna om Årsmötet som går av stapeln den 18 januari 2020. Mer information kommer.

Stort TACK till våra ideella krafter som jobbar och står i på olika sätt så att vi alla kan njuta av vår fina anläggning! Ni är guld värda (och kul har vi också!). Alla är förstås välkomna och nu under vintern är det som vanligt samling kl. 9.00 vid maskinhallen om man vill vara med i servicegruppen.  Och så var det rastplatserna också – se ovan.

Färgglada hösthälsningar från ordförande Monica

Ordförandebrev juni

Så är vi då mitt i ”denna ljuva blomstertid”! Kan det bli bättre, hela härliga sommaren med sommarlov, semester och många golfrundor framför oss. Njut av naturen och ta några extra andetag och titta åt höger och vänster, särskilt när ni går genom blomsterängarna mellan 14 och 15 och på väg mot 17! Växtkraften har varit enorm några veckor vilket banpersonalen har fått erfara när de knappt hunnit klippa förrän det har växt upp igen!

 • Vi firar ju som bekant 30-årsjubileum av de första 9 hålen. Vi ska förstås fira hela säsongen att vi har en så fin anläggning och vara tacksamma och glädja oss att vi får spela golf och det på just vår fina bana. Men den alldeles speciella jubileumstävlingen får ni inte missa! Lördagen den 20 juli bjuder vi in till stor jubileumstävling med stort prisbord! Hitta din spelpartner och anmäl dig! Och tipsa golfande vänner och bekanta från andra klubbar. Här ska firas! Innan dess blir det sedvanlig Birdiejakt med förtäring (gissa vad!) lördagen den 13 juli.
 • Lägervecka för barn- och ungdomar 7-21 år blir det 24-28 juni kl. 16.45 – 19.00. Avslutas med TEEN Cup söndagen den 30 juni. Kostnad: 250 kr för hela veckan. Anmäl till kansliet eller till Johan Thorell eller Emma Rasmusson.
 • Varför är det så tomt på vår fina bana fredag-, lördag- och söndag eftermiddag? Det är fantastiskt att gå ut en sommareftermiddag eller kväll och bara njuta av friheten att få spela golf mitt i den sörmländska naturen! Prova själv och ta med kompisarna. På fredagarna bjuder vi in till golfspel och After Golf i restaurangen. En utmärkt början på helgfirandet! Ta då gärna med en kompis som du vill ska prova på golf.
 • Barnkalas eller andra kalas med golftema och förtäring i restaurangen kan vi också bjuda på. Har du tankar på någon festlighet? Kolla vad vi skulle kunna hitta på tillsammans!
 • Fina reportage om vår klubb har vi fått i Sörmlandsbygden, Eskilstuna-Kuriren och Glimten i samband med vårt 30-årsfirande. Finfin marknadsföring av vår bana och golfsporten gör vår medlem Karin Bjurevall ständigt på sin Facebooksida! Finstämda bilder från alla möjliga håll och kanter som inspirerar. Så kan ju alla vi som har FB göra! På vår egen FB-sida lägger Johan Thorell, som jobbar på banan i år, lite då och då ut bilder som visar vad banpersonal och ideella krafter gör. Imponerande arbete med små resurser

Att det är mycket att stå i på en golfanläggning är det kanske inte alla som förstår som inte själva är insatta i omfattningen. Där för vill jag återigen rikta ett jättestort TACK till vår hängivna personal och alla fantastiska ideellt arbetande medlemmar som möjliggör att vi alla får tillgång till en så fin anläggning. Visst finns det brister lite här och där och alltid mer att önska.

Har du själv tankar och idéer så välkommen att förverkliga dem!  

Det är inte någon annan som ska göra det – det är bara vi, vi medlemmar, vi som ägare, som har ansvaret tillsammans och som kan hjälpas åt att underhålla och förbättra anläggning och verksamhet. Alla är välkomna att hjälpa till, var och en efter lust och förmåga. Har man inte tid eller möjlighet att hjälpa till praktiskt kan man alltid köpa en dekal eller sätta in en slant på Maskin- eller Jubileumsfonden.

Så ser vi fram emot en underbar sommar med mycket frisk luft, motion och golfspel med ups- and downs. Och sol på dagarna och regn på nätterna!

Trevlig sommar!

/Monica

Ordförandebrev april

Nu är vi igång igen! Banan, rangen och receptionen är öppna och för trettionde året kan vi nu åter ut och golfa på vår fina bana! Ja, det är hela trettio år sedan de första nio hålen stod klara för golfspel. Då fanns varken nuvarande 8:an, 9:an eller 11.an tom 17. Nuvarande 10:an var hål 8 och hål 18 var hål 9. Så klart ska vi fira det på olika sätt! Vi börjar med ett jubileumserbjudande:

Vi firar med att erbjuda dekalerna som kan sättas på bilen, golfbagen eller var helst ni vill, till halva priset dvs. 250 kr! Finns att köpa i receptionen. Vi ska förstås visa och var stolta över att vara medlemmar i Flens golfklubb! Ger också lite välbehövligt klirr i kassan!

Planerat är också ett firande 1 juni med golfspel och fest. Mer information kommer.

Lite nyheter:

 • Restaurangen öppnar 25 april.
 • Så klart vill vi ha fler medlemmar och snart drar Jim igång nybörjarkurserna så tipsa alla släktingar, vänner och bekanta Dessutom är det förstås läge att förbättra vårt eget spel så kontakta Jim för en eller ett par lektioner. Den 1 maj är det traditionell damträning med Jim, kul och lärorikt! Anmäl dig till kansliet. Demodag med Ping blir det 19 maj kl. 10-14. Och kolla i shopen för där finns det massor att lägga pengar på.
 • Sörmalandssvingens samarbetsklubbar är i år Jönåker, Kiladalen, Trosa och Grytsberg. Halva greenfeepriset för alla fullbetalande medlemmar – se hemsidan för mer information.

Det kommer att erbjudas Aftergolf på restaurangen efter fredagarnas golfrunda. Då kan man också ta med en kompis, som ännu inte har grönt kort, ut på banan. Mer information kommer.

 • Företagsgolf kommer vi att satsa aktivt på. Det är vår medlem Johan Thorell, som nu går utbildning till pro, som tillsammans med kansliet ansvarar för det. Så välkomna alla samarbetsföretag (och naturligtvis alla andra företag!) att komma ut med personal och kunder för trevliga aktiviteter och förtäring på restaurangen. Kontakta kansliet på 0157-15770 eller på mail info@flensgk.se
 • Barnkalas med Golfäventyret är också något vi diskuterar.
 • Juniorerna börjar sin träning den 5 maj kl. 13.00 och Golfäventyret för de minsta pågår enligt schema.
 • Tyvärr får vi inga sommararbetande skolungdomar i år så kiosken blir obemannad i veckorna och på helgerna får vi själva stå där enligt schema.
 • Synpunker på banans öppnande har vi fått. Det är bankommittén och banchefen som utifrån väder och vind och banans status beslutar om det. Med de insatser i form av noggrann planering av åtgärder för att förbättra banan, där greenerna har haft största prioritet, stora investeringar i maskiner med hjälp av medlemmars och företags investeringar i Maskinfonden, banpersonalens professionella arbete och en massa ideellt arbete är det viktigt att vi är rädda om banan och fullföljer våra planer till gagn för banans långsiktiga utveckling. Tyvärr fick vi, som så många andra anläggningar, bakslag förra året på grund av vädret och i vårt fall även fibergrävarnas schabbel. Men nu är grunden lagd för fortsatt positiv utveckling och när jag pratar med Svenska golfförbundets bankonsulent, Carl-Johan Lönnberg, som har mångårig insikt och kunskap om vår bana, är han djups och ärligt imponerad över den utveckling som skett de senaste åren under vår banchef Andreas ledning. Och undrar ni över något är det bara att kontakta Andreas.
 • Vi har nu en idé och det är att bjuda in medlemmar och andra som stödjer vår klubb att satsa i en Jubileumsfond där pengarna oavkortat går till banans utveckling. Man kan då sätta in en helt valfri summa på konto 702-1983 och ange Jubileumsfonden och ditt namn. I första hand är insamlade pengar tänkta att användas till inköp av zeolite (googla gärna på ordet!) att läggas på greenerna. Och sedan får vi se vad det räcker till.

Och så hoppas vi på en riktigt fin golfsommar med många härliga rundor!  Det har hänt massor runt banan i vinter med hjälp av våra frivilliga krafter så se er omkring när nu går ut och spelar! Och så ska vi förstås vara med och spela våra trevliga tävlingar med början den 5 maj då vi spelar Kuriren-Cup.

Ordförandebrev januari 2019

Årsmöten kanske inte är de mest publikdragande företeelserna, men det skulle verkligen vara roligt om alla som inte har något annat för sig dyker upp den 19 januari kl. 10.00 på Allaktivitetshuset Skjortan, Drottninggatan 24, Flen. Vi bjuder då på saft och bullar, ger smakprov på Golfäventyret och ni får veta lite om vår barn- och ungdomsverksamhet och vad som är på gång i övrigt. Genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan blir det förstås också och tillfälle att ställa frågor och komma med förslag.

Vår ungdomsledare Emma Rasmusson är nominerad till årets tränare/aktivitetsledare i Flen. Vinner gör man om man får flest röster och röstar gör man på www.flen.se  Emma har under hela 2018, inomhus och utomhus, tränat våra yngsta inom ramen för golfäventyret, hon är aktiv i Barn- och ungdomskommittén och i projektet Golftjej Södermanland och går en 3-årig ledarutbildning anordnad av SGF mm. Så det är bara att rösta! Hur det har gått får man veta på Idrottsgalan den 1 februari . Biljetter finns att köpa

Till Idrottsgalan den 21 januari på Globen har vi fått ett antal biljetter. Är du intresserad så kontaktar du mig på 072-210 88 82. Först till kvarn….

Styrke- och konditionsträning blir allt mer populärt bland golfproffsen och nu kan du som medlem i Flens GK också förbättra styrka och kondition. Vi har etablerat ett samarbete med Gymbörsen (finns på Bolmängen) som erbjuder dig som medlem en förmånlig rabatt. Som medlem i Flens GK betalar du 279 kr/mån (ordinarie pris 399 kr) utan bindningstid med 1 månads uppsägningstid. Är du medlem i SPF får du ett otroligt specialpris på 149 kr månad och då får du träna mellan 04.00-15.00. Ingen bindningstid och en månadsuppsägningstid. Introduktionspass för SPF:are med PT Josefine den 29/1 kl. 09.30.

Dessutom startar under ledning av Lena Hagelberg, i brottningslokalen på Hammarvallen, ett specialdesignat program för damgolfare. Första pass blir den 23/1 kl. 16.00 – 17.00  och vi håller på till den 3/4 med uppehåll vecka 8. Kostnad 150 k/person för att täcka lokalhyran.

Juniorer och ungdomar kan köra golfäventyret i Lötenskolan klockan 18.00-19.00 på tisdagar och fredagar under januari och februari.

Och snart så kommer årsavgiftsavin på posten och det känns ju bra för det betyder att golfsäsongen är i antågande!

Mvh

Monica