Upptakt för seniorer

Upptakten för seniorer kommer i år att vara den 3 april 17.30 ute på golfklubben.

Vi kommer som vanligt att prata om:
Seniorgolf, regler, tävlingsledare, tävlingsprogram, Seriespel
Nya golfregler, kort info
Vad händer i klubben
Övriga frågor