Styrelse

Monica FalkMonica Falk
Ordförande

Bengt AnderssonBengt Andersson
Vice ordförande

Ledamöter: Barbro Öqvist, Vidar Norén, Per Hjort, Mattias Gustafsson, Anders Bjurevall.

Suppleanter: Gunilla Hedberg, Lena Hagelberg, Johan Thorell