Sprinklarna justeras

Sedan omkring 20 april pågår justeringsarbeten med sprinklarna på banan. Det innebär att det kan finnas uppgrävda hål på en del fairways. Men allteftersom sprinklarna bytts ut eller justerats återställs naturligtvis banan. Vi ber om förståelse för arbetet.