Seniorgolf 2020

Vi är glada att kunna meddela att vi kommer att arrangera seniorgolf även i år. Coronapandemin och dess påverkan i samhället tvingar oss dock till andra rutiner för att kunna genomföra det. Vi måste till att börja med följa SGF:s föreskrifter för golfspel som tillåter klubbtävling där man själv väljer starttid och medspelare, VSOP, men lottning av bollar är inte tillåten. Därför måste man själv välja spelpartner och starttid.

 

Följande rutin kommer att gälla:

Vi spelar 2- bollar eller 3-bollar

Anmäl dig som vanligt på golf.se, senast måndag kväll

Välj en kompis (eller två) och boka in er på en valfri starttid, mellan 06.00 och 15.00 på onsdagen

Kom till start strax innan starttid och hämta ett scorekort i lådan vid startkuren. Fyll i båda/alla namnen så att det tydligt framgår vilken rad som tillhör vem i bollen.

Scorekortet skall omfatta båda (alla) i bollen, men skall föras och handhas endast av en spelare, som ansvarar för kortet.

Håll avstånd till andra spelare och undvik klungbildning i startområdet och ute på banan.

Startavgiften 50 kr betalas med swish, (nr 123 607 21 69) Seniorgolf och namnen skall anges

Efter rundan kontrolleras scorekortet/stäms av med medspelare och signeras endast av den som fört kortet.m

Scorekortet skall därefter fotograferas och skickas med sms till tävlingsledaren Gunilla Hedberg (nr 070 414 36 30) som registrerar resultatet. Det är mycket viktigt att scorekortet är tydligt ifyllt så att det går att läsa av fotot. Glöm inte eclectic. Kontrollera kortet noga innan sms skickas. (Otydliga siffror registreras som maxscore)

Scorekortet skall därefter läggas i lådan vid startkuren

Resultatlistan kommer att finnas på golf.se under torsdagen

 

Om du inte har någon spelkompis kan du kontakta kansliet, som gör en lista, där man själv kan välja och kontakta en lämpling spelpartner.

Om du inte har swish, (som är ett mycket användbart betalningssätt i dessa coronatider) ska du kontakta Jukka på kansliet och göra upp om betalning i efterhand.

Som vanligt spelar vi slaggolf, men nya hcp-gränser gäller: A klass t o m 24,0 och B klass 24,1 – 54,0.

Närmast hål kan vi tyvärr inte ha pga restriktioner om hantering av scorecorten.

För eclectic gäller att anmälan görs genom att swisha 100 kr till Gunilla Hedberg (nr 070 4143630), som sedan svarar för registrering. Som vanligt ringar man in resultatet som skall räknas på scorekortet.

Det finns instruktioner och regler hur vi ska uppträda på banan som var och en bör känna till. Självklart måste vi också ta hänsyn till de allmänna regler för att förhindra smittspridning som gäller i samhället i övrigt och därför gäller att iaktta försiktighet och använda sunt förnuft. Vi skall vara glada att vi kan få utöva vår favoritsysselsättning i dessa tider.

Vi är medvetna om att ovanst rutiner kräver lite extra av var och en, men vi hoppas att det ska fungera och att vi kan genomföra seniorgolfen på ett bra sätt.

Vi börjar på onsdag 29 april. Välkomna!