Damgolf 2020 

Vi är glada att kunna meddela att vi kommer att arrangera damgolf även i år. Coronapandemin och dess påverkan i samhället tvingar oss dock till andra rutiner. Vi måste till att börja med följa SGF:s föreskrifter för golfspel som tillåter klubbtävling där man själv väljer starttid och medspelare, VSOP, men lottning av bollar är inte tillåten. Därför måste man själv välja spelpartner och starttid (om du inte spelar med någon annan än din partner är det ok att ha partnern som markör). 

Följande rutin kommer att gälla: 

Vi spelar bara slaggolf 18 hål, så länge restriktionerna gäller.
Vi spelar 2- bollar eller 3-bollar
A-klass upp till 30.5
B-klass 30.7 och uppåt

Kom ihåg att ni som är 70 år och äldre kan välja orange tee om ni vill.

Anmäl dig som vanligt på golf.se , senast söndag kl. 15.00

Välj en kompis (eller två) och boka in er på en valfri starttid, under hela måndagen. Det sociala umgänget får vi tyvärr vänta med. Om du inte har en kompis att spela med kan du skriva en förfrågan på messenger.

Kom till start strax innan starttid och hämta ett scorekort i lådan vid startkuren. Fyll i båda/alla namnen så att det tydligt framgår vilken rad som tillhör vem i bollen. 

Scorekortet skall omfatta båda (alla) i bollen, men skall föras och handhas endast av en spelare, som ansvarar för kortet. 

Håll avstånd till andra spelare och undvik klungbildning i startområdet och ute på banan. 

Startavgiften 50 kr betalas med swish till Marie, 070 359 39 45  

Efter rundan kontrolleras scorekortet/stäms av med medspelare och signeras endast av den som fört kortet. 

Scorekortet skall därefter fotograferas och skickas med sms till tävlingsledaren Anne-Marie Björk 070 461 67 82 som registrerar resultatet. Det är mycket viktigt att scorekortet är tydligt ifyllt så att det går att läsa av. 

Resultatlistan kommer att finnas på golf.se   Det 10 bästa rundorna kommer att räknas.

Närmast hål kan vi tyvärr inte ha pga restriktioner om hantering av scorecorten. 

Det finns instruktioner och regler hur vi ska uppträda på banan som var och en bör känna till. Självklart måste vi också ta hänsyn till de allmänna regler för att förhindra smittspridning som gäller i samhället i övrigt och därför gäller att iaktta försiktighet och använda sunt förnuft. Vi skall vara glada att vi kan få utöva vår favoritsysselsättning i dessa tider. 

Vi är medvetna om att ovanst rutiner kräver lite extra av var och en, men vi hoppas att det ska fungera och att vi kan genomföra damgolfen på ett bra sätt. 

Vi börjar på måndag 4 maj. 

Varmt Välkomna hälsar DK

Vi börjar måndagen den 6 maj klockan 15 med bästboll över 9 hål. Under säsongen spelar vi 9 resp 18 hål enligt separat spelschema. Den 28 september har vi den gemensamma avslutningstävlingen. Det är tillåtet att spela banan  på fm samma dag!

Närmast hål: hål 6 när vi spelar 9 hål och hål 12 när vi spelar 18 hål. Priset för närmast hål är ett paket golfbollar.

Vi spelar i två klasser: A-klass: Hcp 0 –26,7 B-klass: Hcp 26,8 –36+. Man spelar i samma hcp-klass under hela säsongen oavsett om man sänker eller höjer sig över gränsen.

Anmäl dig hemifrån via golf.se senast klockan 15 dagen innan. Bollarna lottas i GIT och golfvärdarna hämtar färdiga scorekort i kansliet. Golfvärdarnas uppgift blir att lämna ut scorekorten, ta betalt och se till att det finns en aktuell startlista till Mimmi. Det går att komma oanmäld, bra om man först ringer eller (helst) sms:ar till Lilian eller Mimmi. Man får då gå i en av de sista bollarna. Scorekort förs enligt reglerna och lämnas i postlådan på ”annexet”. Betalning sker på kansliet om ingen golfvärd är kvar. Vill du inte delta i tävlingen utan bara vara med och spela ändå är du välkommen att starta efter tävlingsdeltagarna.

Startavgift betalas före start: 40 kronor vid 9 hål, 50 kronor vid 18 hål, varav 20 kronor går direkt till banan, resterande till priser och DKs verksamhet. Betalning sker med fördel via Swish till Marie Sundling 0703593945, annars kontant. Swishbetalning visas upp för golfvärdarna.

Poängfördelning: De sex bästa resultaten i varje tävlingsomgång.  För totalpoäng räknas de tio bästa resultaten under säsongen i respektive klass.

1:a plats 7p, 2:a plats 5p, 3:e plats 4p, 4:e plats 3p, 5:e plats 2p och 6:e plats 1p. Alla som deltar erhåller 1 poäng.

Har du frågor ring:

Lena Hagelberg  070-289 76 48                Agneta Wagneryd    070-378 09 26

Lilian Frisk         070-471 35 76                  Mimmi Björck          070-461 67 82