Ping demodag

Ping kommer och har demodag 19 maj mellan klockan 10-14.

Välkommen!