Monica Falk

Här kan du läsa nyhetsbrev från ordföranden

Från ordföranden

Hej! 24 februari Dagarna blir nu allt ljusare och vi kommer allt närmare det vi alla ser fram emot – banans öppnande! Även under vintern händer det mycket på en golfbana och i en golfklubb. Banarbetarna och servicegruppen har hållit i gång för fullt hela vintern. På banan är förstås det mest spännande i år […]