Monica Falk

Här kan du läsa nyhetsbrev från ordföranden

Ordföranden: “Mycket för pengarna”

28 maj. Det är verkligen intressant och lärorikt att följa arbete och aktiviteter som hör till driften av en golfklubb och en golfanläggning! Visst, mycket kände jag redan till och annat anade jag förstås. Men det är nog först när man får en helhetsbild av verksamheten som den fulla förståelsen av komplexiteten infinner sig. Och […]

Från ordföranden

Hej! 24 februari Dagarna blir nu allt ljusare och vi kommer allt närmare det vi alla ser fram emot – banans öppnande! Även under vintern händer det mycket på en golfbana och i en golfklubb. Banarbetarna och servicegruppen har hållit i gång för fullt hela vintern. På banan är förstås det mest spännande i år […]