Minnesanteckningar upptaktsmöte seniorer

Minnesanteckningar från UPPTAKTSMÖTE

med Flens Golfklubbs Seniorer 2018-04-07, Restaurangen, Flens Golfklubb.

Närvarande:  48  stycken medlemmar.

 

Ärenden

  1. Ordförande i Seniorkommittéen Bengt Andersson hälsade samtliga välkomna.
  2. År 2017 hade vi 66 stycken deltagare i medeltal. Toppnoteringen var  86 stycken en speldag.  Vi ser gärna fler damer i startfältet. H65 och H60 blev bäst  seriespelet 2017 av herrarna;  det blev tredjeplatser.  Bäst blev Mix-Serien där vi vann. Noteras skall också att Damerna vann sin serie!!! Vi har haft en kanonbana att spela på.
  3. Seriespel år 2018. Vi har  H50-, H60-, H70-, Mix-lag i Sörmlands Golfförbund samt  H65-lag i Mellansvenska.
  4. Lagledare till ovanstående är Bengt Andersson i H65 Mellansvenska, Sauli Kytölä i H50, Sven-Gunnar Johansson/Göran Eriksson i H60 samt Kenneth Hellstedt i H70. I Mixserien är det Annica Norén.
  5. Seniorgolfen; Klassindelning. Lika som förra året. A-klassen tom 22.0, B-klassen blir då 22,1 och uppåt. Första speldag är 25/4. Nytt för i år är att de femton första resultaten i varje klass får poäng. Flitpoäng utdelas för alla starter. De tio bästa resultaten/året räknas. Avgiften blir 50 kr/start. Eclectic/år är 100 kr.
  6. Bengt presenterade en lista över Tävlingsledare till säsongen 2018. Det går bra att byta datum om man inte kan deltaga . Tävlingsledarna ser till att det blir lottat på tisdagsförmiddagarna så att kansliet kan göra och lägga ut startlistan på tisdageftermiddagen, samt finnas på plats 07.00 på onsdagmorgonen.
  7. Schema är klart för säsongen 2018. L-E Persson ansvarar för inköp och förråd. Det är fortfarande oklart angående bemanningen av kiosken då vi inte fått klart besked av Flens Kommun angående sommarjobbande ungdomar.  Kiosken är en stor inkomstkälla, vi måste höja den intäkten år 2018,  så den måste fungera.
  8. Frivilliga insatser: Vårt servicegäng jobbar på. Göran Edlund efterlyste fler deltagare på tisdagarna. Arbete finns. Bollplockningen på rangen/helgerna håller Bosse Finnman i och schemat är klart för säsongen.  Komigånggolfen/Faddergolfen skall också starta. Det arbetet är påbörjat. Mer frivilliga krafter efterlystes där.
  9. Monica Falk informerade om vad som händer i klubben 2018. Vi har ett stort bekymmer då det gäller restaurangen då våra krögare från förra säsongen har nekats alkoholtillstånd. Monica/styrelsen arbetar på att lösa denna fråga. Vår greenkeeper Andreas kommer att gå den högre greenkeeperutbildningen i år. Vi har ännu inte kunnat fastställa personalbehovet då vi inte vet hur mycket stöd vi får av Flens Kommun.  Vi har köpt en slipmaskin vilket innebär att vi kan slipa oftare, slipper lämna bort för slipning, som kostar och tar tid. Detta har som följd att vi får bättre greener till lägre kostnad.   Vi har startat samarbete med hotellen i närheten; Hedenlunda,  Hotell Malmköping, Dufveholms Värdshus samt Stadshotellet i Katrineholm. Vi har mer saker på gång: Snygga till parkeringen, ordna övernattningsmöjligheter vid banan, medverka vid Golfens dag  i maj, ordna SPF-samarbete för att mötas och spela golf, vi är med i projektet ”Fler friska År”,  vi är med på Bo-Byggamässan nu i april, vi har  tagit fram en ny broschyr för våra nya medlemmar, vi har även i år samarbete med sex andra klubbar i Sörmland där ”fullbetalande” medlemmar spelar på halv greenfee,  med mera. Monica kommer också att fortsätta att skriva sina månadsbrev.