Medlemskap och spelrättsmarknad

Det finns många varianter på medlemskap i vår golfklubb. Här nedan följer en förteckning över samtliga. Om du är tveksam till vilken form som passar dina behov bäst kan du kontakta kansliet på 0157-157 70.

När du bestämt dig så kan du skriva ut och fylla i den ansökningsblankett som finns längre ner på sidan. Längst ner på sidan hittar du också en förteckning över spelrätter i Flens GK som är till salu just nu.

MEDLEMSKAP 2017

 Kategori  Avgift  Spelrätt
 Förstaårsmedlem 3 400 kr Behövs ej
 Medlem efter utförd nybörjarkurs på Flens GK 1 000 kr Behövs ej
 Junior upp till 17 år   400 kr Behövs ej
 Junior 18-21 år 1 300 kr Behövs ej
Medlem 22-25 år 1 500 kr Behövs ej
Medlem med spelrätt 5 200 kr Krävs
Medlem som hyr spelrätt av klubben 6 500 kr Krävs
Andraklubbsmedlem* med spelrätt 3 500 kr Krävs
Sällanspelare (ingår 4 hel- eller 8 halvgreenfee) 2 100 kr Krävs
 Greenfeemedlem   495 kr Behövs ej
 Greenfeemedlem inkl. 2 greenfee 1 195 kr Behövs ej
Avgift passiva medlemmar med spelrätt   300 kr Krävs

* För medlemskapet krävs fullvärdigt medlemskap i annan golfklubb

Blankett för ansökan om medlemskap

ÅTERBETALNING AV AVGIFTER

Klubben har en årsavgiftsförsäkring som täcker årsavgifter vid plötsliga eller oförutsedda händelser. Försäkringen täcker inte saker som var kända vid betalningstillfället. Betalda avgifter återbetalas ej av klubben i något fall utanför det som täcks av försäkringen, vilket är i linje med övriga klubbar inom Golfsverige. Kontakta kansliet för hjälp med försäkringsförfarandet.

SPELRÄTTSMARKNAD

Överlåtelsehandling spelrättsbevis

Spelrätter finns att köpa från följande medlemmar:

Gösta Larsson 070-791 41 36, begärt pris 3 125 kr

Lars Spjuth 070-589 14 95, begärt pris 1 500 kr

Marcus Kristoffersson 070-276 93 36, begärt pris 1 750 kr

Stefan Ljungman 070-371 73 74, begärt pris 1 700 kr

Bo Westerberg 073-107 10 62, begärt pris 2 000 kr