Medlemskap och spelrättsmarknad

Det finns många varianter på medlemskap i vår golfklubb. Här nedan följer en förteckning över samtliga. Om du är tveksam till vilken form som passar dina behov bäst kan du kontakta kansliet på 0157-157 70.

När du bestämt dig så kan du skriva ut och fylla i den ansökningsblankett som finns längre ner på sidan. Längst ner på sidan hittar du också en förteckning över spelrätter som är till salu i Flens GK just nu.

MEDLEMSKAP 2021

 Kategori  Avgift  Spelrätt
 Förstaårsmedlem 3 900 kr Behövs ej
 Medlem efter utförd nybörjarkurs på Flens GK 1 100 kr Behövs ej
Golfäventyretmedlem   300 kr Behövs ej
 Junior upp till 17 år   500 kr Behövs ej
 Junior 18-21 år 1500 kr Behövs ej
Medlem 22-25 år 2 700 kr Behövs ej
Medlem med spelrätt 5 300 kr Krävs
Andraklubbsmedlem* med spelrätt 3 900 kr Krävs
Sällanspelare (ingår 4 hel- eller 8 halvgreenfee) 1900 kr Krävs
 Greenfeemedlem   595 kr Behövs ej
 Greenfeemedlem inkl. 2 greenfee 1 295 kr Behövs ej
Avgift passiva medlemmar med spelrätt   300 kr Krävs
* För medlemskapet krävs fullvärdigt medlemskap i annan golfklubb

Blankett för ansökan om medlemskap

ÅTERBETALNING AV AVGIFTER

Klubben har en årsavgiftsförsäkring som täcker årsavgifter vid plötsliga eller oförutsedda händelser. Försäkringen täcker inte saker som var kända vid betalningstillfället. Betalda avgifter återbetalas ej av klubben i något fall utanför det som täcks av försäkringen, vilket är i linje med övriga klubbar inom Golfsverige. Kontakta kansliet för hjälp med försäkringsförfarandet.

SPELRÄTTSMARKNAD

Efter beslut i styrelsen säljer klubben spelrättsbevis för 1 000 kronor. Kontakta kansliet för mer information.
Överlåtelsehandling spelrättsbevis

Spelrätter finns att köpa från följande medlemmar
Claes Carlsson 070-562 84 75, begärt pris 900 kr