Medlemsavgifter 2021

 Kategori Avgift Spelrätt
 Förstaårsmedlem3 900 krBehövs ej
 Medlem efter utförd nybörjarkurs på Flens GK1 100 krBehövs ej
Golfäventyretmedlem  300 krBehövs ej
 Junior upp till 17 år  500 krBehövs ej
 Junior 18-21 år1500 krBehövs ej
Medlem 22-25 år2 700 krBehövs ej
Medlem med spelrätt5 300 krKrävs
Andraklubbsmedlem* med spelrätt3 900 krKrävs
Sällanspelare (ingår 4 hel- eller 8 halvgreenfee)1900 krKrävs
 Greenfeemedlem  595 krBehövs ej
 Greenfeemedlem inkl. 2 greenfee1 295 krBehövs ej
Avgift passiva medlemmar med spelrätt  300 krKrävs