Kort och gott från styrelse

Nu arbetas det febrilt på att förbereda golfbanan till årets säsong. Här är några av de punkter som behandlades på styrelsens möte den 10 mars:

KLART MED GREENKEEPER

Håkan Rundkvist heter han och har redan rivstartat på banan. Håkan har en bakgrund från bland annat numera nedlagda Sundbyholms golfbana.

SNART KLART MED KRÖGARE

Kontrakt är på gång med välrenommerade kockar! De har på meritlistan bland annat Hedenlunda och Harpsund. Om förberedelserna går bra öppnas restaurangen på långfredagen den 18 april.

BACK IN TOWN

Vår skotske pro, Jim Anderson, öppnar snart butiken. Första kursen för medlemmar är på G omkring månadsskiftet april-­‐maj.

NYSTART FÖR GÖKOTTEGOLF

Midsommarafton 2014 blir historisk. Trivselkommittén står beredd att på nytt bjuda in till gökottegolf. Mer information kommer.

BARA VANLIGT VATTEN

Inte riktigt. Dricksvattnet i och vid klubbhuset har för hög fluoridhalt. Det är inte farligt att dricka men behöver förbättras. Nu vidtas det åtgärder. Under tiden sätts skyltar upp vid vattenuttagen som informerar om fluoridproblemet.

HITTA RÄTT PÅ BANAN

En ny banguide lämnas i dagarna till tryck. Guiden kan sedan köpas för 20 kronor av den som känner sig lite vilsen på fairway. I första hand gäller det förstås gäster och nya medlemmar men även veteraner är välkomna att satsa en tjuga på en tydlig guide.

BÄTTRE FLYT PÅ DRIVING RANGE

Lagom till vattentemperaturen är tillräckligt hög för våra flytande rangebollar beräknas renoveringen av nätet i sjön vara klar. Sedan är det bara att panga på.