CBA (Computed Buffer Adjustement) innebär att man justerar den så kallade buffertzonen utifrån resultaten i tävlingen.

CBA-regeln ersätter den gamla tioprocentsregeln vilken innebar att minst tio procent av spelarna i en tävling måste uppnå ett resultat inom eller bättre än buffertzonen för att tävlingen skulle vara handicapgrundande.

Läs mer om CBA på golf.se.