Som HCP-rond i grupp 1 räknas:

För spelare med exakt hcp upp till och med 4.4 gäller endast tävlingar arrangerade av GK, GDF eller SGF ( även företagsgolf samt tävlingar med valfri starttid och medtävlare), spelade enligt slagspelsregler.

Som HCP-rond i grupp 2-6 räknas:

Ronder i tävlingar och föranmälda sällskapsronder spelade enligt slagspelsregler.
Föranmälda sällskapsronder räknas både för höjning och sänkning.

En sällskapsrond föranmäls av klubben i GIT eller av spelaren i golfterminalen eller i Min Golf.

Att föranmäla en rond i Min Golf kräver egentligen bara att en ruta kryssas i. Antingen i samband med att bokningen görs eller i listningen på sidan ”Mina starttider”. Det går också att muntligen meddela medspelare/markör att ronden ska vara föranmäld, vilket då anges på scorekortet, innan ronden påbörjas. Ronden registreras sedan manuellt på sidan ”Ändra handicap”.

9- eller 18-hålsrond

För hcp-grupp 2-6 ska ronden omfatta antingen 9 eller 18 hål. Vid 9-hålsrond läggs 18 poäng till resultatet av de första 9 hålen.

Spelhandicap

Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas. Spelhandicap i tävling kan beroende av spelform uttryckas i heltal eller med decimal.

Handicapgrupper  

Handicap-grupp Exakt handicap Buffertzon(poäng) Höjning av handicap Sänkning av hcp/poäng överbuffertzon
      18-hål   9-hål    
1    plus-4,4   35-36   –   0,1   0,1
2    4,5-11,4   34-36   35-36   0,1   0,2
3    11,5-18,4   33-36   35-36   0,1   0,3
4    18,5-26,4   32-36   34-36   0,1   0,4
5    26,5-36,0   31-36   33-36   0,1   0,5
6    37-54   Nej   1

Vid årets slut kommer en revision av alla spelares hcp. Då kommer de med minst fyra registrerade ronder att beaktas.