Flens Golfklubb

flensgk-logo-icon Entrén till Flens GK    flensgk-logo-icon

Flens golfklubb bildades 1985 då familjen Bånge på Norrtorp förklarade sig villiga att bygga en golfbana i samarbete med banarkitekten Sune Linde.

De första 9 hålen öppnades sommaren 1989 och 1991 var alla 18 hålen klara. 2010 köpte klubben banan och Flens GK Drift AB bildades.


Styrelse

Monica Falk                                                 Bengt Andersson

Monica Falk_2 Ordförande                             Bengt Andersson  Vice ordförande

Ledamöter: Barbro Öqvist, Vidar Norén, Per Hjort, Mattias Gustafsson, Anders Bjurevall.

Suppleanter: Gunilla Hedberg, Mia Sellgren Boström, Johan Thorell