Greenerna vältas

Nu vältas alla greener.
Det innebär att greenerna just nu är känsliga så var väldigt noga med att laga nedslagsmärken och andra skador.