Årlig handicaprevision inför år 2019

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år.

Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1–5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

GIT genomför årlig revision av handicap på de medlemmar som har minst 8 registrerade ronder de två senaste åren (varav minst 4 måste vara för innevarande år).

Spelare med färre registrerade handicapronder har inte tillräckligt många ronder för en årlig handicaprevision.

Revisionen genomförs första dagarna i januari 2019 (men grundar sig på hur rapporten såg ut 31 december).

För att få EGA Exakt Tävlingshandicap krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder.
En spelare kan när som helst under året få EGA Exakt Tävlingshandicap om han registrerat fyra (4) HCP-grundande ronder under innevarande år. Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren.

Golfförbundet gör alla höjningar med hjälp av GIT.

Handicapkommittén kommer att efter genomgång av handicaprevisionen att utföra sänkningar i GIT.

För mer information se SGF hemsida. Golf.se

Regel- och handicapkommittén